Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13) članka 57. Statuta grada Čabra (“Službene novine PGŽ br. 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13), gradonačelnik Grada Čabra objavljuje

Javni uvid u nacrt plana gospodarenja otpadom grada Čabra za razdoblje 2014.-2020. godine

1. Objavljuje se Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada Čabra, izrađen po DLS d.o.o. Rijeka, S.Krautzeka 83/A, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi o istom.
2. Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 17. listopada 2014. godine.
3. Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Čabra za razdoblje 2014.-2020. godine održat će se u periodu od 17.09.2014. do 17.10.2014. godine i to radnim danom u prostorijama Grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.
4. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Čabra biti će objavljen na službenim stranicama Grada Čabra (www.cabar.hr).
5. Javnost može svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana moraju biti čitko i razumljivo napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja dostavljaju se na urudžbeni zapisnik Grada Čabra zaključno s danom 17.10.2014. godine.
6. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir.

Gradonačelnik:
Kristijan Rajšel, prof.

Javni uvid u nacrt plana gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom Čabar