Potprogram “Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU”

Edukacija:

“Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi”

petak 24. listopada 2014. godine, s početkom u 11.00 sati Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci-Step Ri (Kampus), dvorana 1

PROGRAM:
11:00-11:15 Uvodna riječ, predstavljanje plana seminara, predavača i polaznika
11:15-11:45 Svrha studije izvedivosti
11:45-12:30 Razlike između studije predizvedivosti i studije izvedivosti
12:30-13:30 Prezentacija sadržaja studije izvedivosti s praktičnim primjerom iz područja turizma
13:30-14:00 Pauza
14:00-14:45 Prezentacija posebnosti studije izvedivosti kod infrastrukturnih projekata
14:45-15:30 Analiza troškova i koristi
15:30-16:00 Analiza osjetljivosti i rizika
16:00 Pitanja i odgovori, zaključak radionice

Izrada EU studija