Odluka gradonačelnika

2014-11-05T18:29:03+01:0029.10.2014. 8:03|Novosti|

Gradonačelnik Grada Čabra donosi Odluku o poništenju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra.

Sukladno članku 1. Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Čabra poništava se natječaj za prodaju kč. br. 135/2, površine 35 m2, 174/3, površine 65 m 2 i 174/4, površine 49 m2 sve u k.o. Čabar. (više…)