Zbog urušavanja,  za sav je promet zatvorena nerazvrstana cesta Smrečje-Sv. Gora (do odvojka za Požarnicu). Prometovanje je slobodno pravcem  Plešce-Požarnica-Sv. Gora- Sedlo.

Grad Čabar