Na temelju članka 37. Statuta grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije”  33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) i članka 4. Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/09, 07/11, 19/11 i 17/14) Gradsko vijeće grada Čabra donosi

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra : kč. br.1/825, površine 3392 m2 ( 943 čhv)  i kč. br. 1/826 , površine 4704 m2 (1308 čhv), obje u katastarskoj općini Cesarica, upisane u zk uložak 1430 Općinskog suda u Gospiću, zemljišnoknjižnog odjela u Gospiću.

Odluka o raspisivanju natječaja k.o. Cesarica