Zbog radova na izradi nosivog i završnog sloja asfalta ograničiti će se prometa na dijelu državne ceste D32 od mjesta Crni Lug do spoja sa državnom cestom D3 (Delnice-Javornik). Uspostava ovog režima prometa je predviđena od utorka 18.11.2014 do petka 21.11.2014.

Režim prometa za vrijeme trajanja radova je slijedeći:

– od 11:00 zatvara se navedena dionica za sav promet do 17:00 sati
– od 17:00 do 11:00 nema ograničenja u prometu.
– Teretni promet ukupne mase veće od 101 moći će prometovati dionicom Crni Lug – Delnice od 17:00 do 11:00 u oba smjera – teretna vozila mogu ući na navedenu dionicu i formirati kolonu sve do mjesta radova/asfaltiranja.

Prometovanje autobusnih linija Autotransa i Školskih autobusa odvija se prema sljedećem rasporedu:
– do 10 sati prema važećem voznom redu u svim smjerovima
– autobusna linija Delnice – Čabar – Prezid u 12:00 ukida se za vrijeme trajanja radova
– autobusna linija Čabar – Prezid – Delnice u 07:55 ukida se za vrijeme trajanja radova
– autobusna linija Delnice – Čabar – Prezid u 16:30 odvija se prema voznom redu
– prijevoz školske djece odvija se prema voznom redu
– obilazni pravac za vozila ukupne mase do 10t je preko ŽC 5032 Gornje jelenje – Mrzla vodica u oba smjera

Privremena regulacija prometa