Jedinstveni upravni odjel grada Čabra ovim putem obavještava sve građane grada, da će se tržnica dana 19.12. (petak) održati u Gerovu.
Dana 26.12. (petak) tržnica u Gerovu neće se održavati zbog praznika .

Jedinstveni upravni odjel