Priredbe će se održati prema sljedećem rasporedu:

1. 17. prosinca 2014. god. u 17,00 sati ” PŠ PLEŠCE, u 18,00 sati ” PŠ TRŠĆE
2. 18. prosinca 2014. god. u 17,00 sati ” PŠ GEROVO
3. 19. prosinca 2014. god. u 17,00 sati ” PŠ PREZID, u 18,00 sati ” MŠ ČABAR.

DOBRODOŠLI!!!!
Dječji vrtić “Buba Mara” Čabar
Osnovna škola “Petar Zrinski” Čabar
Grad Čabar