Dana 19.02. u 17 sati u prostorijama Gradske vijećnice  Čabar održati će stručna predavanja s temama:

MJERA 4 ” PODMJERE 4.1. i 4.2.
MODEL PRIJAVE PROJEKTA NA STRANICE AGENCIJE ZA PLAĆANJA

Predavači:
Predrag Janeš, struč. spec. ing. agr.
Svjetlana Jedriško Kasunić, dipl. ing.