Javni poziv

2015-03-05T10:32:17+01:0005.03.2015. 10:30|Novosti|

Pročelnica JUO-a Grada Čabra, na temelju članka 8. stavka 1. Programa i plana stručnog osposobljavanja osoba primljenih u JUO-a Grada Čabra bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini, (KLASA: 130-01/15-01/01, URBROJ: 2108-02/1-15-1 od 09.01.2015. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijem osobe za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini

Primaju se u Grad Čabar osobe za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini (u daljnjem tekstu: volonteri m/ž), na razdoblje od 12 mjeseci, puno radno vrijeme (osam sati dnevno) i to stupnja obrazovanja
– završen diplomski sveučilišni studij ekonomske struke, jedan volonter
– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  ili srednja stručna sprema tehničke struke , jedan volonter
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske struke ili gimnazija,  jedan volonter. (više…)