Dana 20. ožujka 2015. godine (petak) tržnica će se održati u Gerovu. Tradicionalnog tržnog dana, na blagdan Cvjetnice 27. ožujka 2015. godine (petak), tržnica je u Čabru.

Grad Čabar