Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. temeljem pismenog zahtjeva gospodarskog subjekta, objavljuje izmjenu obrasca 1. ” troškovnik (izmjena u rednom broju 9.).

Zahtjev za pojašnjenjem – dostava

Obrazac 1 – Troškovnik – korekcija