Dana 09.04.2015. u 17.00 sati u prostorijama Gradske vijećnice  Čabar održati će stručna predavanja s temama:

Izravna plaćanja 2015.-2020. (poticaji)
Višestruka sukladnost

Predavači:
Predrag Janeš, struč. spec. ing. agr.
Žarko Mulc, dipl.ing.agr.