Naručitelj Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi za predmet nabave usluge financijskog leasinga na razdoblje od 60 mjeseci radi nabave novog maloteretnog kombi vozila, donosi Odluku o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave, objavljenog na web stranici Grada Čabra 27.03.2015. godine.

Odluka o poništenju