Sukladno članku 20. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN, broj 56/13) obavještavaju se građani naselja Prezid da prokuhavaju vodu za piće do daljnjega.

Molimo Vas za razumijevanje!
Čabar, 06. svibnja 2015. godine

Direktor KD Čabranka
Leonard Vesel