U svrhu operativne pripreme za obvezatno korištenje javne usluge skupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada u naseljima i ulicama koja do sada nisu bila obuhvaćena odvozom komunalnog otpada (u potpunosti ili djelomično), kao i za korištenje usluga od strane novih potencijalnih korisnika (vlasnici kuća za odmor /vikendice/, kuća za iznajmljivanje, vlasnici apartmana, korisnici koji nisu do sada koristili usluge odvoza KO iz bilo kojih razloga), KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR d.o.o., Čabar, Trg kralja Tomislava 9, objavljuje

OBAVIJEST
za nove korisnike usluge prikupljanja komunalnog otpada i poziv za dostavu potrebitih prethodnih podataka (Izjava)

Ova obavijest odnosi se na vlasnike obiteljskih kuća i kuća za odmor u sljedećim naseljima i ulicama: DONJI ŽAGARI, ul. JURJA GAŠPARCA-Plešce, KAMENSKI HRIB, MANDLI, OKRIVJE, PODSTENE, POŽARNICA, SMREKARI, ZAMOST, VRGLIČEK-Gerovski Kraj, HRIB (sva naselja), VODE, BRINJEVA DRAGA, ul. DRAŠCE-Tršće, KRALJEV VRH, PRHUTOVA DRAGA, SOKOLI, VRHOVCI, LEGI, PETRINI, GORNJI ŽAGARI (BOŠLI, KUKCI, LOKNARI, OSILNIKI, STROJAČI, TOMETI, TRIŽAGARI, ŽAGARI), GORAČI (ADAMI, DOLINA, GREJKCI, HUDOLINI, JANEŽI, KAVALIRI, MUHOVCI, NAKONCI, OPAJKI, PLEJŠCI, RUSCI, RESMANI, TOMAŽINI, TUŠKI, ŽUMPRI), PARG (ERŽENI, ŠTIMCI, METEOROLOŠKA ul.), VATROGASNA ul.-Čabar, LAUTARI, KOZJI VRH (BEBARI, GROHARI, MASLARI, ŽALOSNI VRH), KRANJCI,
kao i na sve ostale građane (korisnike) s prebivalištem na području grada Čabra koji su obveznici plaćanja komunalne naknade i koji su obveznici korištenja usluge odvoza komunalnog otpada te građane koji su obveznici plaćanja poreza na kuće za odmor.

Tekst obavijesti  i obrazac Izjave prilažu se i čine sastavni dio ove obavijesti.
KOMUNLNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR d.o.o.

 Obavijest za nove korisnike

Izjava o načinu korištenja javne usluge