Gradsko vijeće Grada Čabra raspisalo je natječaj za prodaju nekrentina u vlasništvu i posjedu Grada Čabra koje se nalaze na području Općine Karlobag, k.o. Cesarica.

Tekst natječaja: Odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja k.o. Cesarica po procjeni