Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra, na temelju članka 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11), objavljuje

Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za prijam u službu u JUO grada Čabra na radno mjesto višeg stručnog suradnika za proračun, financije i računovodstvo

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto ” višeg stručnog suradnika za proračun, financije i računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Upute kandidatima