Naručitelj grad Čabar objavljuje poziv za dostavu ponuda za zamjenu pokrova na domovima kulture u Gerovu, Prezidu i Čabru.

Poziv na dostavu ponuda – Dom kulture Čabar

Poziv na dostavu ponuda – Dom kulture Prezid

Poziv na dostavu ponuda – Dom kulture Gerovo