Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar objavljuje

OBAVIJEST br. 5 za korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Molimo vlasnike objekata (korisnike usluga) Ulica Ivana Gorana Kovačića, Narodnog oslobođenja i Trg kralja Tomislava koji još nisu preuzeli predviđene spremnike za komunalni otpad (jednu posudu za miješani komunalni otpad i jednu posudu za odvojeno skupljanje otpada zapremine od 120 lit.) da to učine dana 31. kolovoza (ponedjeljak) 2015. godine uz prethodnu najavu u uredu Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o., Trg kralja Tomislava 9 (u vremenu od 8,00 do 12,00 sati).

Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar