Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČ/ICE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar  raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

SPREMAČ/ICE
– jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme
– mjesto rada : Gerovo, Tršće, Prezid, Čabar

UVJETI za radno mjesto spremač/ice su:
– može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete prema članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i članku 26. st.3 Zakona o zaštiti pučanstava od zaraznih bolesti
– prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)

NATJEČAJ – radno mjesto spremačice 2015.