Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar objavljuje

OBAVIJEST br. 6 za korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Dana 04. rujna (petak) 2015. godine, nastavlja se podjela i predaja novih spremnika za otpad (jedna posuda za miješani komunalni otpad i jedna posuda za odvojeno skupljanje otpada), odnosno zaduživanje i označavanje posuda za miješani komunalni otpad zapremine od 120 lit., i to za dio Mjesnog odbora GEROVO – Snježnička ulica.
Posude će se dijeliti ispred poslovne zgrade „TOMAC GRADNJA“ d.o.o, Podplanica 2, u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Dana 05. rujna (subota) 2015. godine, podjela posuda vršit će se za dio Mjesnog odbora ČABAR – naselje PARG, naselje GORAČI – Majer i ulica Žrtava fašizma. Ovo se odnosi i na vlasnike objekata (korisnike usluga) ulica Franje Ožbolta Velikog, Ivana Gorana Kovačića, Narodnog oslobođenja i Trg kralja Tomislava koji još nisu preuzeli predviđene spremnike za komunalni otpad.
Posude će se dijeliti ispred Doma kulture „43. Istarske divizije“ Čabar u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Molimo vlasnike objekata (korisnike usluga) da osobno preuzmu predviđene spremnike za komunalni otpad.

Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar