Poziv za iskazivanje interesa za tečaj

ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(Narodne novine, broj 142/2012) od 26. studenoga 2015., države članice Europske unije zabranjuju prodaju, kupovinu i primjenu pesticida osobama koje nemaju odgovarajuću izobrazbu i položen ispit za sigurno rukovanje i primjenu pesticida.
SVI ONI KOJI PRIMJENJUJU SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA odnosno obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenoga 2015.godine.
Savjetodavna služba ovlaštena je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida u trajnju od 15 sati.

– Naknada za provedbu osnovne izobrazbe (tečaj 15 sati) 300,00 kn
– Naknada za polaganje ispita 50,00 kn
– Naknada za izdavanje identifikacijske iskaznice 30,00 kn
– UKUPNO 380,00 kn

Uvjeti za pohađanje izobrazbe: navršenih 18 godina, završena minimalno osnovna škola .Ukoliko će biti interes za 20 i više polaznika tečaj bi se održao na području Grada Čabra.
Rok za iskazivanje interesa je srijeda 08.09.2015. godine. Za detaljnije informacije i predbilježbe možete se javiti:

SAVJETODAVNA SLUŽBA
Predrag Janeš, struč. spec. ing. agr.,stručni savjetnik
Narodnog oslobođenja 2, Čabar, tel: 051/833-596, fax: 051/833-596, mob: 091/4882-793
e-mail: predrag.janes@savjetodavna.hr