Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar objavljuje

OBAVIJEST br. 9 za korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – MO Gerovo

Dana 23. rujna (srijeda) 2015. godine, nastavlja se podjela i predaja novih spremnika za otpad (jedna posuda za miješani komunalni otpad i jedna posuda za odvojeno skupljanje otpada), odnosno zaduživanje i označavanje posuda za miješani komunalni otpad zapremine od 120 lit., i to za dio Mjesnog odbora GEROVO – Klaonička ulica, Riječka, Ognjišće, Podplanica, Pilanska, Partizanska.
Ova obavijest se odnosi i na vlasnike objekata (korisnike usluga) Snježničke ulice (k.br. 16 i 53), ul. E. Kvaternika (k.br. 4, 7, 11, 29, 41, 45, 46 i 60), ul. B.Š. Adamića, Zagrebačka, Žrtava fašizma i Vodovodna ulica, koji još nisu preuzeli predviđene spremnike za komunalni otpad.
Posude će se dijeliti ispred poslovne zgrade „TOMAC GRADNJA“ d.o.o., Podplanica 2, u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

Molimo vlasnike objekata (korisnike usluga) da osobno preuzmu predviđene spremnike za komunalni otpad.

Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar