Sukladno ispitnom izvještaju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi, Rijeka, obavještavamo sve građane da sljedeći izvori NISU SUKLADNI Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju te se stoga voda iz navedenih izvora NE SMIJE upotrebljavati za piće:

– IZVOR GEDEN / MO TRŠĆE
– IZVOR KRIŽEV ZDENAC / MO ČABAR
– IZVOR KOD GROBLJA U GEROVU / MO GEROVO
– IZVOR KURELČEVA VODA / MO GEROVO
– IZVOR LOKNARI /MO ČABAR

Ispitivanje je provedeno i na IZVORU SOPATJE/ MO ČABAR gdje je utvrđeno da je uzorak SUKLADAN navedenom Pravilniku te se voda SMIJE koristiti za piće.

Napomena: navedeni izvori nisu u centralnom vodoopskrbnom sustavu grada Čabra.

Grad Čabar