Gradsko vijeće Grada Čabra donijelo je dana  07. 10. 2015. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra, koja je stupila na snagu dana 07. 10. 2015. godine.

Izbori će se održati u nedjelju 08. studenog 2015. godine.

Rokovi teku od srijede 07. listopada 2015. godine.

Upute za izbore – Vijeće MO