Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar objavljuje

OBAVIJEST br. 12 za korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – MO Prezid

Dana 22. listopada (četvrtak) 2015. godine, nastavlja se podjela i predaja novih spremnika za otpad (jedna posuda za miješani komunalni otpad i jedna posuda za odvojeno skupljanje otpada), odnosno zaduživanje i označavanje posuda za miješani komunalni otpad zapremine od 120 lit., i to za dio Mjesnog odbora PREZID – UL. KAMONJE, VATROGASNA, MLAKE, ŠKOLSKA i naselje KOZJI VRH (Kendi, Šumarska i Žalosni Vrh).
Ova obavijest se odnosi i na vlasnike objekata (korisnike usluga) GORANSKE ULICE, BRAĆE ŽAGAR, PARTIZANSKI PUT I ZBITKE, koji još nisu preuzeli predviđene spremnike za komunalni otpad.

Posude će se dijeliti ispred poslovne zgrade „FINVEST CORP“-a – bivši salon namještaja, Goranska 129, u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.

Molimo vlasnike objekata (korisnike usluga) da osobno preuzmu predviđene spremnike za komunalni otpad.

Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar