Natječaj za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2016.

Upute za prijavu na Natječaj

JP16-OP Osnovni podaci o udruzi (.pdf)

JP16-OP Osnovni podaci o udruzi (.docx)

JP16-PR Osnovni podaci o programu (.pdf)

JP16-PR Osnovni podaci o programu (.docx)

JP16-PPR Obrazac proračuna programa (.pdf)

JP16-PPR Obrazac proracuna programa (.xls)