Gradsko izborno povjerentstvo grada Čabra objavljuje konačne rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Čabra:

MO Čabar

MO Prezid

MO Tršće

MO Gerovo

MO Plešce