Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar objavljuje

OBAVIJEST br. 15 za korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – MO Tršće

Dana 17. studenog (utorak) 2015. godine, nastavlja se podjela i predaja novih spremnika za otpad za fizičke osobe (jedna posuda za miješani komunalni otpad i jedna posuda za odvojeno skupljanje otpada), odnosno zaduživanje i označavanje posuda za miješani komunalni otpad zapremine od 120 lit., i to za dio Mjesnog odbora TRŠĆE – UL. MATIJE GUPCA, VODOVODNA, LAZI, VRHI, FRBEŽARI, HRIB, PONIKVE, VRHI DONJI, CRNI LAZI: CRNOLAŠKA, MIHELČI, PČELARSKA i ARHI.
Ova obavijest se odnosi i na vlasnike objekata (korisnike usluga) UL. NARODNOG OSLOBOĐENJA, TRG SLOBODE, ŠKOLSKA ULICA, SELO i IVANA KOVAČA, koji još nisu preuzeli predviđene spremnike za komunalni otpad.
Posude će se dijeliti ispred Osnovne škole „Petar Zrinski“ Čabar, Područna škola Tršće, Ivana Kovača 16, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.

Molimo vlasnike objekata (korisnike usluga) da osobno preuzmu predviđene spremnike za komunalni otpad.

Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar