SSUPSSavjetodavna služba Primorsko-goranske županije i Udruga privatnih šumovlasnika Čabar pozivaju sve vlasnike i posjednike šuma, zainteresirane udruge i ostale, na drugo u nizu stručno predavanje Savjetodavne službe na temu:

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA ZA ŠUMARSTVO

Tršće, Dom kulture, utorak 17.11.2015. s početkom u 18.00 sati

Predavač: Goran Šoštarić, viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Savjetodavna služba PGŽ
UPŠ Čabar