Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar objavljuje

OBAVIJEST br. 16 za korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – MO Tršće

Dana 25. studenog (srijeda) 2015. godine, nastavlja se podjela i predaja novih spremnika za otpad za fizičke osobe (jedna posuda za miješani komunalni otpad i jedna posuda za odvojeno skupljanje otpada), odnosno zaduživanje i označavanje posuda za miješani komunalni otpad zapremine od 120 lit., i to za dio Mjesnog odbora TRŠĆE – RAVNICE, MAKOV HRIB: Makavska, Šumarska, Prhutarska, Pilanska, Vikend naselje, SREDNJA DRAGA i PRHCI.

Ova obavijest se odnosi i na vlasnike objekata (korisnike usluga) UL. NARODNOG OSLOBOĐENJA, TRG SLOBODE, ŠKOLSKA ULICA, SELO, UL. MATIJE GUPCA, VODOVODNA, LAZI, VRHI, HRIB, PONIKVE, VRHI DONJI, CRNI LAZI: CRNOLAŠKA i ARHI, koji još nisu preuzeli predviđene spremnike za komunalni otpad.

Posude će se dijeliti ispred Osnovne škole „Petar Zrinski“ Čabar, Područna škola Tršće, Ivana Kovača 16, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.

Molimo vlasnike objekata (korisnike usluga) da osobno preuzmu predviđene spremnike za komunalni otpad.

Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar