Na temelju članka 25. Statuta Gradskog društva crvenog križa Čabar, Odbor GD CK Čabar na temelju usvojene Odluke od 19. studenog  2015. godine, raspisuje:

Natječaj za vršitelja dužnosti ravnatelja GD CK Čabar

Uvjeti:
– visoka stručna sprema medicinske, pravne, ekonomske ili humanističke struke
– potrebno radno iskustvo od najmanje 5. (pet) godina

Natječaj – vršitelj dužnosti ravnatelja