Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar objavljuje

OBAVIJEST br. 17 za korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – MO Tršće

s obzirom da dio korisnika usluga prikupljanja komunalnog otpada nije preuzeo nove posude za otpad u prethodna tri predviđena termina, upućujemo ponovni poziv za dana 28. studenog (subota) 2015. godine, na preuzimanje istih ispred Osnovne škole „Petar Zrinski“ Čabar, Područna škola Tršće, Ivana Kovača 16, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Ovaj poziv se odnosi na vlasnike objekata (korisnike usluga) UL. NARODNOG OSLOBOĐENJA (k.br. 4), TRG SLOBODE (k.br. 6), ŠKOLSKA ULICA (k.br. 36-Vrus, k.br. 10), SELO (k.br. b.b. -Turk , k.br. 14) UL. MATIJE GUPCA (k.br. 2, 9, 15, 19), VODOVODNA (k.br.1, 6), LAZI (k.br. 6, 10, 11, 20, 23, 24, 26), VRHI (k.br. 18, 21, 22), HRIB (k.br. 1), PONIKVE (k.br. 5), VRHI DONJI (k.br. 1, 3), CRNI LAZI: CRNOLAŠKA (k.br. 7, 8, 22), ARHI (k.br. 9, 11), RAVNICE (k.br. 12, 21, 22, 23), MAKOV HRIB: Makavska (k.br. 4, 8, 14), Šumarska (k.br. 2, 3, 8, 10, 14), Prhutarska (k.br. 4, 6, 6/1, 10, 13, 16), Pilanska (k.br. 4), Vikend naselje (k.br.b.b.-Bartulović), SREDNJA DRAGA (k.br. 3, 9/1) i PRHCI (k.br. 2/1, 3, 4).

Molimo vlasnike objekata (korisnike usluga) da osobno preuzmu predviđene spremnike za komunalni otpad.

Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar