Upravno vijeće raspisuje DV “Buba Mara” Čabar raspisuje

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Buba Mara“ Čabar

Za ravnatelja može se imenovati osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Buba Mara“ Čabar raspisuje

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta ODGAJATELJ/ICA

– jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2016.
– mjesto rada: Gerovo

UVJETI za radno mjesto odgajatelja/ice su:
Završen preddiplomski sveučilišni stručni studij ili stručni studij za odgajatelja predškolske djece, odnosno studij za odgajatelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgajatelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13).

Natječaji – DV Buba Mara Čabar