Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar objavljuje

OBAVIJEST br. 18 za korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – MO Plešce

Dana 16. prosinca (srijeda) 2015. godine, nastavlja se podjela i predaja novih spremnika za otpad za fizičke osobe (jedna posuda za miješani komunalni otpad i jedna posuda za odvojeno skupljanje otpada), odnosno zaduživanje i označavanje posuda za miješani komunalni otpad zapremine od 120 lit., i to za dio Mjesnog odbora PLEŠCE – Ul. MUHVIĆ ANTUNA, JURJA GAŠPARCA, SMREKARI, ZAMOST, MANDLI: Lagerska i Antuna Muhvića.
Posude će se dijeliti ispred Društvenog doma Plešce (prostorije Kluba za mlade) u vremenu od 11,00 do 16,00 sati.

Molimo vlasnike objekata (korisnike usluga) da osobno preuzmu predviđene spremnike za komunalni otpad.

Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar