SavjetodavnaObavještavamo šumoposjednike da će ove godine početi izrada novog Programa za gospodarenje šumama šumoposjednika (privatne šume) za G.J. Čabar i Sveta gora. Svi koji ne žele da im čestice koje se u katastru vode kao poljoprivredno zemljište, a u naravi su obrasle šumom, uvrste u Program gospodarenja, podnesu zahtjev za neuvrštavanje čestice u njega. Zahtjev se može podnijeti do 01.02.2016. u uredu Savjetodavne službe u Tršću, Matije Gupca 13 ili pismeno na istu adresu te mora minimalno sadržavati: ime i prezime podnositelja, ime katastarske općine te broj kat. čestice(a) ili broj posjedovnog lista.

Viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika :
Goran Šoštarić dipl.ing.šum. 099/2109012