OBAVIJEST

S obzirom na odabir nove lokacije smještaja komunalnih vozila, mogućih poteškoća u nesmetanom obavljanju djelatnosti uslijed zimskih vremenskih uvjeta te proširenja područja obuhvata usluga skupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada, Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. Čabar obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da će se, počevši od 21. siječnja 2016. godine, komunalni otpad odvoziti prema novom (privremenom) rasporedu koji je priložen ovoj obavijesti.
Promjene rasporeda odvoza odnose se na dio naselja Čabar (dio ulice Narodnog oslobođenja- k.br. 24, 26, 28, 30, dio ulice F.O.V. – 26/1, 28, 28/1, 30, Vatrogasna ulica), naselja Gornji Žagari (Kukci, Osilniki, Loknari), dio naselja Plešce (ul. Jurja Gašparca) i dio naselja Mandli (Lagerska ulica).
Iz navedenih naselja i ulica miješani komunalni otpad skuplja se i odvozi petkom (a ne više kao do sada četvrtkom).

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR d.o.o.

Kalendar odvoza KO – privremeni

Informativna obavijest – naputak