Udruga privatnih šumovlasnika Čabar u suradnji sa Savjetodavnom službom i LAG-om Gorski kotar poziva sve vlasnike i posjednike šuma i sve zainteresirane na prvi:

DAN OTVORENIH VRATA UPŠ ČABAR

Prezid, novi Vatrogasni Dom, petak 29.01.2016. od 17.00 sati

Dan OV UPSTEME:
– dosadašnji rad Udruge, provedeni projekti, planovi za budućnost, članstvo
– Mreža udruga privatnih šumovlasnika Gorski kotar
– UPISNIK ŠUMOPOSJEDNIKA, ZAŠTO i KAKO se upisati
– uloga Savjetodavne službe
– o fondovima, poticajima i natječajima u šumarstvu (OKFŠ, mjera 4, mjera 8…)
– strategija LAG-a Gorski kotar 2014.-2020.

1. ciklus radionica - LRS LAG-a GkGOSTI PREDAVAČI:
– Goran Šoštarić, viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
– Svjetlana Kasunić, voditeljica LAG-a Gorski kotar
– Tatjana Malečić Pezelj, Centum percent – konzultantska tvrtka, Zagreb

Pozivamo Vas da se odazovete u što većem broju!