Udruga privatnih šumovlasnika Čabar u suradnji sa Savjetodavnom službom, pozivama sve vlasnike i posjednike šuma, zainteresirane udruge i ostale, na treće u nizu stručno predavanje Savjetodavne službe na temu:

MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA EU FONDOVA ZA ŠUMARSTVO

Plešce, “kod Klarića”, utorak 16.02.2016. s početkom u 18.00 sati

Predavanje SSPGZ.16.02.Ukratko o temi predavanja: Mjera 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma” sa svim pripadajućim podmjerama, te Mjera 4 “Ulaganja u fizičku imovinu”, podmjera 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, operacija 4.3.3. “Ulaganja u fizičku imovinu”.