Turistička zajednica grada Čabra i Grad Čabar pozivaju sve zainteresirane osobe na radionicu

“Priprema razvojnog Programa Grada Čabra temeljenog na obnovi kulurne baštine“

Ako   želite aktivno sudjelovati u pripremi razvojnog programa i/ ili ako želite u okviru programa dobiti potporu iz EU fondova za ulaganja u slijedeće aktivnosti :
a. kreativno i umjetničko stvaralaštvo,
b. smještaj te priprema i usluživanje hrane i pića,
c. proizvodnja ukrasnih predmeta i suvenira,
d. djelatnosti putničke agencije: organiziranje putovanja, rezervacijske usluge, promidžba lokacije kulturne baštine, pridružite se nama na radionici, koja će se održati

02. ožujka 2016. (srijeda)   u 17:00 sati
u DOMU KULTURE „12 rujan“ TRŠĆE.

Radionicu će voditi stručnjakinja za EU fondove gđa. Natalia Zielinska iz tvrtke Znanje i Razvoj.
Molimo da sudjelovanje najavite direktoru Turističkog ureda Grada Čabra osobno na adresi Školska 1, Tršće ili  na broj mob.098/461-406 najkasnije do 29.03.2016. do 20:00 sati.