Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.
(godišnje izvješće)