Rukovatelj MPUdruga privatnih šumovlasnika Čabar u suradnji sa ustanovom za obrazovanje odraslih EDUCA iz Rijeke, organizira stručno osposobljavanje:

RUKOVATELJ MOTORNOM PILOM

UPS_NPozivamo sve članove Udruge, sadašnje i buduće, ali i sve ostale zainteresirane sugrađane za ovo osposobljavanje, da nas kontaktiraju i prijave se, najkasnije do 16.03.2016. kako bi se formirale grupe polaznika te odredio datum početka edukacija.

Svi polaznici, nakon položenih ispita, dobivaju Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za rukovatelja motornom pilom verificirano od MZOS RH i koje se upisuje u e-knjižicu (nekada „Radna knjižica“), te Iskaznicu o osposobljenosti.
Stručno-teoretska nastava i ispit, mogu se organizirati u vrijeme kada polaznicima najbolje odgovara (poslijepodne, vikend…).

Cijena predavanja, sa kompletnom stručnom literaturom i dokumentacijom iznosi 550,00kn.Članovi Udruge, ovisno o broju prijavljenih, mogu ostvariti i pravo na dodatni popust!

Ukoliko bude zainteresiranih, uz ovo osposobljavanje, mogu se dogovoriti i ostala stručna predavavanja za siguran rad u šumama: razni građevinski strojevi, traktori sa dodacima (vitlo, cjepač), kopačice, motorne kosilice i škare i dr.
Kompletnu ponudu osposobljavanja možete provjeriti na http://www.educa-rijeka.com.

Kontakt: 051/822-100, 098/407-527 (S. Lakota), 099/249-0662 (Z. Ožbolt), 098/950-1617 (D. Košmrlj)
www.ups-cabar.hr, info@ups-cabar.hr, www.facebook.com/UPSCabar