Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. Čabar obavještava cijenjene korisnike usluga odvoza komunalnog otpada te korisnike drugih komunalnih usluga, kao i sve građane na području grada Čabra da je u rad puštena nova web stranica Društva www.ktd-cabar.hr, koja sadržava informacije o radu, novosti,  razna uputstva i poruke. Stranica se još uvijek nadopunjava s važnim informacijama, a ukoliko ima ideja i prijedloga što bi ona još trebala sadržavati, može se obratiti kroz kontakt obrazac na web stranici.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR d.o.o.