U 11,00 h započela je XX. sjednica Gradskog vijeća grada Čabra

20.GVDnevni red:

– verifikacija i usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čabra, održane dana  17. prosinca 2015. godine

1. Polugodišnje izvješće o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel

2. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2015. godinu.
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović

3. Prijedlog Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
– izvjestiteljica: Lidija Ikasović

4. Prijedlog Izmjena Statuta grada Čabra
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel

5. Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Čabra
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel

6. Prijedlog Izvješća o radu Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar
– izvjestiteljica: Sintija Žurga

7. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Buba Mara“ Čabar
– izvjestiteljica: Ivana Lakota

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju ponovljenog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (k.o. Cesarica)
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel

9. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu i posjedu Grada Čabra (k.o. Gerovo, Gorači i Čabar)
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel

10. Informacija o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Čabra.
– izvjestitelj: gradonačelnik Kristijan Rajšel

11. Informacija o raspolaganju stambenim prostorom u vlasništvu grada Čabra i podmirenju stambenih troškova zdravstvenim djelatnicima na području grada Čabra.
– izvjestitelj: Ivan Kvesić, predsjednik Odbora za društvene djelatnosti

12. Informacija o uključivanju u akciju „Grad Čabar – prijatelj djece“
– izvjestiteljica: Ivana Lakota

13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju sudjelovanja grada Čabra na projektu e – županija
– izvjestitelj: gradonačelnik, Kristijan Rajšel

14. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
– izvjestiteljica: Ivana Lakota

15. Vijećnička pitanja i prijedlozi.