Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. Čabar obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da će se, radi predstojećeg blagdana (ponedjeljak), komunalni otpad odvoziti prema sljedećem rasporedu:

– 01. travnja (PETAK), područje Mjesnog odbora Gerovo

Iz ostalih naselja komunalni otpad odvozi se prema uobičajenom rasporedu.

KTD ČABAR d.o.o.