Gradsko vijeće grada Čabra, na sjednici održanoj 17. 03. donijelo je

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Čabra

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra:
1. k.o. Gerovo, kč. br.1443/3, neplodno zemljište u kasarne, površine 28620 m2

Odluka o raspisivanju natječaja