Gradsko vijeće grada Čabra donijelo je Odluku o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra.

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra kč. br.1/825, površine 3392 m2 (943 čhv)  i kč. br. 1/826, površine 6862 m2 (1308 čhv), obje u katastarskoj općini Cesarica, upisane u zk uložak 1430 Općinskog suda u Gospiću, zemljišno-knjižnog odjela u Gospiću.

(tekst natječaja)