Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar objavljuje

POZIV i OBAVIJEST br. 19 za korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – MO Gerovo

Dana 13. travnja (srijeda) 2016. godine, nastavlja se podjela i predaja novih spremnika za otpad za fizičke osobe (jedna posuda za miješani komunalni otpad i jedna posuda za odvojeno skupljanje otpada), odnosno zaduživanje i označavanje posuda za miješani komunalni otpad zapremine od 120 lit., i to za dio Mjesnog odbora GEROVO – GEROVSKI KRAJ: ul. Kraj, Podšešje, MALI LUG: ul. Svetogorski put, Petra Klepca, SMREČJE: ul. Paludje, Školska i VODE. Posude će se dijeliti ispred Doma kulture Gerovo u vremenu od 8,00 do 13,00 sati.
Molimo vlasnike objekata (korisnike usluga) da osobno preuzmu predviđene spremnike za komunalni otpad.

Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar