Gradsko vijeće grada Čabra, donijelo je odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Čabra: 1. k.o. Gorači, kč. br. 3331/2K, zgrada, površine 216 m2.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja